Voor verder gebruik van deze website geeft u toestemming cookies te benutten ---OK--- ---Info---

Rekenoefeningen

  Rekenen oefenen Rekenen oefenen met rekenoefeningen: Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen,
delen, machtsverheffen, worteltrekken. Alle bewerkingen, op elk niveau.
Auch auf Deutsch: Rechnen!

Rekenen oefenen: rekenoefeningen en uitleg op rekenlessen.nl

Op rekenlessen.nl zijn allerlei oefeningen te vinden om rekenen te oefenen. Van optellen tot aftrekken, van vermenigvuldigen tot delen, van machtsverheffen tot worteltrekken. Er is ook een speciale afdeling voor het breuken oefenen

Over elk onderwerp is er uitgebreide uitleg en veel oefeningen op elk niveau.

Tips voor het oefenen met rekenen

 • Rekenen Oefenen, doe het vaak
  Elke dag even kort oefenen levert al snel een hele vooruitgang op bij het oefenen met rekenen.
 • Rekenen Oefenen, ga door tot je het kunt
  Een oefening die je niet afmaakt levert niks op. Ga daarom door met een oefening tot je het rekenen echt beheerst.
 • Rekenen Oefenen, oefen systematisch
  Volg zelf een plan bij je oefeningen: Oefen eerst met lage getallen, daarna met hogere. Oefen eerst de minder moeilijke sommen en daarna de moeilijkere
 • Rekenen Oefenen, hou vol!
  Lijkt het of je niks opschiet? Ongemerkt heb je vast al vooruitgang geboekt. Je zult zien dat je een volgende keer al sneller en met minder fouten tot het antwoord komt. Hou vol tot je de stof echt beheerst.

Rekenen oefenen

Al een aantal jaren is het zo dat je in het rekenonderwijs vooral moet laten zien dat je toegepast kunt rekenen. Maar rekenen is in eerste instantie een abstracte bezigheid met getallen. Op rekenlessen.nl hanteren we de omgekeerde aanpak: leer eerst zuiver getalsmatig rekenen zodat je kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Leren rekenen vraagt om oefeningen. Op rekenlessen.nl is allerlei oefenmateriaal te maken.

Op de lagere school werd altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen rekenoefeningen en de zogenaamde redactiesommen. Bij de rekenoefeningen gaat het om opgaven waarbij in gewone getalsnotatie gevraagd werd iets uit te rekenen. Redactiesommen zijn opgaven waarbij in een verhaaltje een rekenopgave verborgen zit.

Als leerling zie je dan direct waar je je aandacht op moet richten: moet je direct iets uitrekenen, of moet je vooral uitvinden wat het rekenkundig verband is tussen de verschillende onderdelen van het verhaaltje.

Bij een redactiesom staan er feitelijk twee vragen: de vraag naar het rekenkundig verband en de vraag naar de uitkomst van de som die je in het verhaaltje hebt gevonden.

Het is belangrijk dit onderscheid te hanteren. Dat komt de prestaties van de leerlingen zowel op logisch gebied als op rekengebied ten goede. Rekenen en het vinden van het rekenkundig verband uit een verhaal, dat zijn activiteiten die verschillende vaardigheden vragen.